Min metod

Mer än 30 års erfarenhet av att erbjuda mental vård har hjälpt mig att växa och utvecklas. Mina egna intressen har samtidigt utvecklats på ett liknande sätt. I min egen familj tog jag på mig rollen som fredsmäklare mellan mina föräldrar och syskon och detta gav mig en inre motivation till att fortsätta att hjälpa andra, som har blivit till mitt livsverk.


I min praktik i dag har jag en individualiserad syn på terapi, som tillåter klienten att ange tonen. Innan vi ger oss in i ett djuplodande arbete, ser jag till att klienten känner sig känslomässigt trygg och har stöd från sin familj för att kunna bearbeta det arbete vi utför. Jag arbetar noggrant och försiktigt med mina klienter för att bygga upp medvetenhet om deras naturliga driv mot ökat välbefinnande och tillåter den inneboende visheten att styra arbetet.


Terapi handlar inte alltid om ett intensivt arbete. Mina möten med klienter blir till en rytm bestående av djuplodande arbete, följt av en period av integrering där klienten tar sig tid till att bli bekväm med att kunna avstå från sina gamla föreställningar och mönster. Alla kämpar vi på vägen till utveckling, var och en på sitt eget unika vis, och rytmen i terapin följer dit individen leder. Ibland är vägen rak och ibland är den krokig.


Jag brukar säga att min praktik speglar världen i all dess mångfald. Jag tycker om att arbeta med klienter inom alla åldersgrupper, inom alla skeden av livet, och med olika kulturella bakgrunder, eftersom alla dessa vävs samman till en fullkomlig upplevelse för mig som terapeut och ger mig en enorm bredd samt berikar mig personligen.


Min breda erfarenhet av att arbeta med klienter i olika åldrar har gett mig en hel repertoar av läkande metoder att arbeta utifrån. Jag arbetar med barn genom både regisserad och icke- regisserad lek, liksom jag arbetar med vuxna och par för att öka deras medvetenhet om sina inre och yttre sätt att uttrycka sig.