Prenatal och perinatal psykologi

Prenatal och perinatal psykologi bygger på vetenskapliga bevis att vi är medvetna varelser redan i våra första ögonblick i livet. Vi tar in information utifrån när vi befinner oss i livmodern, vid födseln och naturligtvis under hela våra liv, men våra tidigaste erfarenheter gör avtryck i vårt undermedvetna och vårt nervsystem på ett påtagligt sätt. Dessa första stunder av medvetenhet lägger grunden för vår hälsa, vårt känslomässiga jag och våra framtida relationer. Således ger chock eller trauma som sker under denna kritiska utvecklingsperiod en djupgående effekt på vårt välbefinnande senare i livet.


Läkningsprocessen medelst prenatal och perinatal psykologi innebär en ökad medvetenhet om vårt nervsystems reaktioner på vardaglig stress. Ibland är detta så enkelt som en rädsla för att tala inför publik, men det kan vara mycket mer intensivt än så. Varhelst nervsystemet ger sig in i ett kamp- eller flyktbeteende höjs medvetenheten. Med tiden ökar självkännedomen och när vi får kunskaper och förmåga att reparera våra tidiga trossystem blir det möjligt för oss att läkas. När tidiga trossystem utmanas kan vi se på stressande situationer utifrån ett nytt perspektiv som innehåller kunskap om den första sårbarheten och ger oss ett medvetet val att uppleva situationen annorlunda.


För mer information om prenatal och perinatal psykologi besök:

Association for Pre- & Perinatal Psychology and Health
Birthing Awareness, Birthing Evolution
Castellino Prenatal and Birth Training
Emerson Training Seminars