Helande konsten


Mina första erfarenheter inom traditionell terapi lämnade mig missnöjd med läkningsprocessen. Allt eftersom jag har mognat som terapeut, har jag dragits till den helande konsten som ett sätt att integrera andlighet i den terapeutiska processen och samtidigt ge en djupare mening och få en ökad direkt kontakt med helheten.


Den helande konsten är ett verktyg för att få en djupare relation med vår inre känsla av att vara hel som människa. Denna helhet kräver att vi upptäcker våra egna dolda sidor som försöker bli avslöjade. Avslöjandet är faktiskt en serie ledtrådar som erbjuds oss i vårt dagliga liv och i våra drömmar, men vi är inte medvetna om dem. Att lära sig känna igen och lyssna på dessa ledtrådar och tolka deras innebörd för oss som individer är målet för den helande konsten.


Jag tror vi alla har upplevt hot som var så traumatiska att vi trodde att vi kunde dö vid en tid då vi var hjälplösa och behövde skydd. Vår reaktion på detta trauma är att bilda ett mönster i att agera och reagera på ett sätt som återupprepar smärtan. Upprepningen är ett hälsosamt uttryck för vårt inre behov av att övervinna och bli hela.


Förutom våra beteendemönster har min erfarenhet också lärt mig att även våra kroppar är intimt inblandade i att uttrycka traumatiska upplevelser. Jag blev inspirerad till att utforska vilken roll vårt nervsystem spelar i vårt känslomässiga liv. Som en sten i en flod, när vi möter avtryck av chock eller trauma, svarar våra kroppar med en omisskännlig fysisk respons. I mitt arbete hjälper jag klienter att själva uppleva och upptäcka detta sammanhang och på det viset kunna skilja mellan tidiga trauman och dagliga upplevelser. Detta öppnar dörren för att kunna reparera tidiga trossystem och uppnå en ökad självkänsla.