Om Kathryn


Min bakgrund och kunskap i att hjälpa människor består av en kombination av formell utbildning och livserfarenhet.

Tidigt i min karriär erhöll jag kandidatexamen från University of Minnesota och fortsatte direkt in på denna bana med att förespråka barnomsorg genom samhällsengagemang i uppsökande verksamhet för att tidigt ingripa när det gäller barn. Jag tillbringade 15 år outtröttligt arbetande som god man, fosterförälder, förkämpe för föräldrar och specialist avseende barnmisshandel och vanvård. Jag har även haft privilegiet att få bo och arbeta internationellt i Mexiko, Grekland och Sverige där mitt professionella synsätt har för alltid ändrats tack vare mångkulturellt inflytande. Att ha levt ett år i Sverige, lärt mig språket och engagerat mig i människorna och kulturen har gett mig en livslång kärlek och särskild anknytning till Sverige.


1997 bestämde jag mig för att fortsätta studera (magister, socionom) vid University of Washington och min magisterexamen öppnade nya dörrar för mig professionellt. Vid denna tidpunkt i mitt liv började jag fokusera på en önskan efter en högre och djupare mening både personligen och professionellt. Jag förenade min samlade erfarenhet, min kunskap och mångkulturella grund i ett program innefattande fördjupade studier och frågeställningar för att kunna kombinera detta till en mer djuplodande och än mer verkligt lyhörd inställning till terapi.