Träning


Handledda grupper

Klinisk handledning och konsultation 


Målgrupp: Nyutbildade praktiker som behöver kvalificerande handledda timmar, praktiker som önskar interaktion i grupp och stöd från andra praktiker. 


Ämnen: Deltagarna turas om att presentera utmanande fall för diskussion och feedback från både gruppen och handledaren. De ämnen som behandlas i gruppen är flexibla och kan omfatta vissa kliniska ämnen eller enskilda fall. 


Kurser: Grupper bildas nu! Var vänlig ring för information.

Klinisk grupp


Målgrupp: Personer som föredrar att dela med sig av sitt personliga arbete i grupp. Gruppens storlek är begränsat till sex personer. 


Ämnen: Deltagarna delar med sig av sina personliga erfarenheter för diskussion och feedback från gruppen och handledaren. Målet är att dra nytta av gruppens energi för personligt helande. Deltagarna stöder varandra utanför den terapeutiska processen, och skapar en varm och trygg miljö där djuplodande arbete uppstår när förtroendet i gruppen utvecklas.


Kurser: Varje vecka i 12 veckors intervaller. 


Drömgrupp


Målgrupp: Personer som vill lära sig att komma i kontakt med psyket genom att undersöka drömmar. Gruppens storlek är begränsat till åtta personer. 


Ämnen: Introduktion till Jungiansk terminologi som används för att beskriva aspekter av psyket för att skapa ett gemensamt språk för gruppen att använda under diskussionen. Deltagarna uppmanas att föra en dagbok som beskriver sina drömmar antingen som konst eller språk och sedan turas de om att dela med sig av drömmarnas innehåll i gruppen. Drömmar utforskas kreativt på ett nyfiket, lekfullt sätt som uppmuntrar diskussion och främjar förståelsen av vårt innersta jag. 


Kurser: Varje vecka i sex veckors intervaller.

Övriga Kurser:


• Attachment-terapi och self-attachment sekvensen

• Att utöka din praktik med sandleksterapi 

• Föräldraskap för motvilliga/aggressiva barn 

• Föräktenskaplig rådgivning 

• Att få barn

• Blandad familjedynamik

• Effektivt föräldraskap (uppdelat enligt barnens ålder) 

• Andligt mentorskap


Jag har bred erfarenhet av olika ritualer och ceremoni er och har bevittnat många olika inriktningar och andliga uttryck. Jag är glad över att kunna erbjuda tjänster inom:


• Genomföra ’Rite of Passage’ ceremonier för födelse, puberteten och vuxenlivet. 

• Sorgbearbetning (att förlora någon närstående, inklusive abort). 

• Livsåtagande ceremoni (befruktning av ett barn, adoption, äktenskap). 

• Initiering med fokus på återhämtning från missbruk


Var vänlig kontakta mig för information om kurser och pris.