Hypnoterapi

Hypnos är ett naturligt sinnestillstånd som förekommer i var och en av oss varje dag. Vi upplever detta sinnestillstånd strax innan vi somnar, till exempel. Med hypnos uppnår vi ett tillstånd av djup avslappning där individen upplever ett inre lugn som liknar meditation, men är fortfarande medveten om omgivande stimuli. Alla våra sinnen, inklusive det rationella tänkandet står till vårt förfogande under hypnos, men det avslappnade tillståndet tillåter ett lösgörande från vårt normala tankedominerande sinnestillstånd till ett där det undermedvetna är mer tillgängligt. I detta tillstånd är vi mottagliga för positiva suggestioner. Dessa kan ske i form av omformning av ovanor såsom att sluta röka eller kan bestå av återupplevelse av en tidigare händelse som skapade ett negativt trossystem som hindrar oss från att bilda sunda relationer. Suggestioner är bara effektiva när individen både… vill följa dem och är fast besluten att förverkliga en förändring i beteende.


En annan form av hypnoterapi innebär regressionsterapi där en person kommer överens om att bli djupt avslappnad och tillåta vad som än kommer fram till att vara utgångspunkten att fokusera på. Inom hypnoterapi spelar terapeuten en avgörande roll genom att fungera som en trygg och accepterande observatör och ger empatisk respons under regressionsupplevelsen. Genom att erbjuda individstärkande suggestioner har personen möjlighet att återuppleva trauman i ett tillstånd av kraft och styrka snarare än ett tillstånd av hjälplöshet. Allt detta skapar en behållare som är nyckeln till den läkande upplevelsen.


För ytterligare information om hypnoterapi, vänligen besök:

The Wellness Institute