Kraniosakral

Kraniosakral terapi baseras på teorin att levande vävnad utstrålar specifika rytmer som kan uppfattas av känsliga, tränade händer. Kraniosakral-terapeuter lyssnar till kroppens rytmer, och når de allra djupaste grundstenarna för hälsa och helande.


Behandlingen börjar med att den fullt påklädda klienten ligger ner på bänken. En dialog tar vid tillsammans med terapeuten för att bestämma gränser, etablera kontakt med inre krafter och bestämma graden av närkontakt så att klienten förblir avslappnad under hela sessionen. Tillsammans skapas en trygg miljö där läkning kan ske.


Terapeuten börjar sessionen genom att först själv få kontakt med sin egen hälsa och kroppsrytmer och sedan med en lätt beröring ansluta till klientens kropps inre rytmer. Med hjälp av en unik avkänningsförmåga, kan terapeuten känna kroppens djupaste hälsoavtryck samt eventuella avtryck av chock eller trauma som kroppen håller om fysiskt. Eftersom terapeuten tyst lyssnar till klientens rytmer framträder kroppens inneboende hälsointelligens. På detta vis underlättar terapeuten för klienten att få tillgång till sina egna krafter, och erbjuder nya möjligheter för kroppen att närma sig en högre nivå av hälsa.


För ytterligare information om kraniosakral terapi, vänligen besök:

International School for Biodynamic Cranioscral Therapy

ICraniosacral Therapy Association of North America (CSTA/NA)