Sandlek

Sandlek är en terapi där barn och vuxna närmar sig sitt inre jag genom lek med sand, vatten och olika miniatyrer. Sandbrickan är utformad i syfte att förbättra fokus och koncentration och uppmuntrar psykets ohämmade uttryck. Brickan har en målad blå botten och gör det möjligt för individen att gräva sig ner djupt eller bygga på höjden. Miniatyrerna är representativa för den inre och yttre världen t.ex. träd, stenar, djur, sagofigurer, mångkulturella religiösa figurer, byggnader, fordon o.s.v. Varje person rör sig i sin egen takt och kan placera figurer i sanden eller helt enkelt flytta och forma sanden tills en känsla av helhet upplevs. Inom ramen av förtroendet och acceptansen i den terapeutiska relationen, skapas ett panorama som representerar ett betydelsefullt ögonblick i den inre världen uttryckt genom det omedvetna.


Den helande potentialen i sandlek uppstår i själva skapandeprocessen av sandbilden. Bilden tolkas inte under processen, snarare hålls den kreativa energin levande av både terapeuten och individen en stund, vilket tillåter upplevelsen att stärkas med tiden. En energi uppstår när vi interagerar med sandleksprocessen som kan orsaka spontan läkning på ett undermedvetet plan.


• Kärnan i sandlek är symbolisk.

• Individuella sandlekstillfällen skapar en medvetenhet om symboler meningsfulla för personen som skapade det. Dessa symboler kan kännas igen i det dagliga livet såväl som i ytterligare sandlekstillfällen. 

• Sandlek skapar en dynamik som påverkar kvaliteten och djupet i våra drömmar och slutligen påverkar vår känsla av vilka vi är.

För ytterligare information om sandlek vänligen besök:

Sandplay Therapists of America
International Society for Sandplay Therapy